Ceník

Výkony plně hrazené pojišťovnami

JEDNOU ROČNĚ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

DIGITÁLNÍ RENTGENOLOGICKÉ SNÍMKOVÁNÍ S VYHODNOCENÍM LÉKAŘEM

LOKÁLNÍ ANESTEZIE INFILTRAČNÍ A SVODNÁ

ZÁKLADNÍ DĚTSKÉ CEMENTOVÉ VÝPLNĚ

PLASTICKÉ VÝPLNĚ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ

EXTRAKCE ZUBU PROSTÁ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ

NĚKTERÉ POJIŠŤOVNY ČÁSTEČNĚ PROPLÁCEJÍ ÚČTENKY ZA DENTÁLNÍ HYGIENU

ZÁKLADNÍ AKUTNÍ OŠETŘENÍ PŘI BOLESTI

Výkony částečně a plně hrazené pacienty

Konzervační výkony výplňové

PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 1 500 Kč   

  • Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem

ROZŠÍŘENÉ PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 2 000  Kč  

  • Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem s otevřením rýh preparačními instrumenty při podezření na přítomnost kazu

INFILTRACE NEKAVITOVANÉ KARIÉZNÍ LÉZE (á  1 MEZIZUBÍ) – 2 000 Kč

  •  V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných mezizubních plošek řídkou pryskyřicí a zastavení zvětšování kazu

INFILTRACE DEMINERALIZOVANÝCH SKVRN (á 1 ZUB) – 2 000 Kč

  • V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných viditelných plošek řídkou pryskyřicí a korekce estetického defektu.

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – 1 200 Kč

ESTETICKÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ MALÉHO ROZSAHU – 2 000 Kč    

ESTETICKÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ STŘEDNÍHO ROZSAHU – 2 600 Kč

ESTETICKÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ VELKÉHO ROZSAHU – 3 500 Kč

FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU – 1 500 Kč

PŘÍPLATEK ZA OŠETŘENÍ DÍTĚTE V SEDACI – 1 700 Kč

PŘÍPLATEK ZA OŠETŘENÍ S RAJSKÝM PLYNEM – 1 000 Kč

Konzervační výkony endodontické

PREENDO A STROJ. ČIŠTĚNÍ KANÁLKŮ PŘEDNÍHO ZUBU – 5 000 Kč

PREENDO A STROJ. ČIŠTĚNÍ KANÁLKŮ TŘENOVÉHO ZUBU – 6 000 Kč

PREENDO A STROJ. ČIŠTĚNÍ KANÁLKŮ STOLIČKY – 6 500 Kč

PLNĚNÍ PŘEDNÍHO ZUBU VERTIKÁLNÍ KONDENZACÍ – 1 000 Kč

PLNĚNÍ TŘENOVÉHO ZUBU VERTIKÁLNÍ KONDENZACÍ – 1 500 Kč

PLNĚNÍ STOLIČKY VERTIKÁLNÍ KONDENZACÍ – 2 000 Kč

ČEPOVÁ DOSTAVBA (1 ČEP) – 1 900 Kč

ČEPOVÁ DOSTAVBA (KAŽDÝ DALŠÍ ČEP) – 500 Kč

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ PŘEKRYTÍ DŘENĚ – 1 300 Kč

REENDO – DOPLATEK – 900 Kč

Dentální hygiena

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DOSPĚLÍ – 1 500 Kč

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DĚTI – 1 200 Kč

ÚSTNÍ HYGIENA – INSTRUKTÁŽ S POMŮCKAMI – OD 150  Kč   

OPAKOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENA DOSPĚLÍ – 1 500 Kč    

OPAKOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENA DĚTI – 1 200 Kč

RECALL DOSPĚLÍ – 1 200 Kč

RECALL DĚTI – 800 Kč

DOMÁCÍ BĚLENÍ ZUBŮ S NOSIČI NA MÍRU – 6 500 Kč

ORDINAČNÍ BĚLENÍ ZUBŮ – 5 500 Kč

KOMBINOVANÉ BĚLENÍ ZUBŮ – 12 000 Kč

ČIŠTĚNÍ SKVRN PÍSKOVÁNÍM ZUBŮ – 1 000 Kč

Chirurgie, implantologie

EXTRAKCE PROSTÁ V NADSTANDARD. PROVEDENÍ – 2 000 Kč

EXTRAKCE CHIRURGICKÁ V NADSTANDARD. PROVEDENÍ – 3 000 Kč

RESEKCE KOŘENOVÉHO HROTU – 4 000 Kč

PREPROTETICKÁ CHIRURGIE BEZ DOSYPU KOSTI – 6 000 Kč

PREPROTETICKÁ CHIRURGIE S DOSYPEM KOSTI – 12 000 Kč

MIKROCHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ – 3 000 Kč

ZHOTOVENÍ 3D SNÍMKU – 450 Kč

ZAVEDENÍ FIXTURY NA IMPLANTÁT (OKTAGON) – 10 000 Kč

ABUTMENT A KORUNKA IMPLANTÁTU – 15 000 Kč

MEZIČLEN MŮSTKU NESENÉHO IMPLANTÁTY – 7 000 Kč

DOSYP KOSTI PRO IMPLANTÁT TECHNIKOU SINUS LIFT – 20 000 Kč

ROZTLAČENÍ KOSTI PRO IMPLANTÁT TECH. BONE SPLIT – 20 000 Kč

Protetika

KORUNKA KERAMICKÁ LITHIUMDISILIKÁTOVÁ EMAX – 9 000 Kč

KORUNKA KERAMICKÁ ZIRKONOXIDOVÁ VRSTVENÁ – 8 000 Kč

KORUNKA CELOANATOMICKÁ FRÉZOVANÁ – 7 000 Kč

KORUNKA METALOKERAMICKÁ – 7 000 Kč

KORUNKA KOMPOZITNÍ – 7 000 Kč

KRYCÍ KORUNKA – 1 300 Kč

KORUNKA HALLOVÉ – 1 500 Kč

MŮSTEK KERAMICKÝ (á ČLEN) – 7 000 Kč

MŮSTEK KERAMICKÝ (á MEZIČLEN) – 3 000 Kč

KRYCÍ MŮSTEK TŘÍČLENNÝ – 2 500 Kč

KRYCÍ MŮSTEK – KAŽDÝ DALŠÍ ČLEN – 550 Kč

PROVIZORNÍ KORUNKA – 2 500 Kč

ONLAY KERAMICKÁ EMAX – 8 000 Kč

ONLAY KOMPOZITNÍ – 7 000 Kč

ONLAY CELOKOVOVÁ – 6 000 Kč

ESTETICKÁ FAZETA KERAMICKÁ EMAX – 9 000 Kč

ESTETICKÁ FAZETA KOMPOZITNÍ – 8 000 Kč

ADHEZIVNÍ MŮSTEK – 9 000 Kč

LEPENÍ JINDE ZHOTOVENÉ KORUNKY – 1 200 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ – 5 500 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ – 5 500 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ IMEDIÁTNÍ – 9 000 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ IMEDIÁTNÍ – 9 000 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ DEFLEX – 8 500 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ DEFLEX – 8 500 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ SKELETOVÁ – 7 500 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ SKELETOVÁ – 7 500 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA HORNÍ IMEDIÁTNÍ DO 4 ZUBŮ – 6 500 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA HORNÍ IMEDIÁTNÍ DO 9 ZUBŮ – 7 300 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA HORNÍ IMEDIÁTNÍ NAD 10 ZUBŮ – 8 000 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA DOLNÍ IMEDIÁTNÍ DO 4 ZUBŮ – 6 500 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA DOLNÍ IMEDIÁTNÍ DO 9 ZUBŮ – 7 300 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA DOLNÍ IMEDIÁTNÍ NAD 10 ZUBŮ – 8 000 Kč

DLAHA NA ZVÝŚENÍ SKUSU – 3 100 Kč

DLAHA PROTI BRUXISMU – 2 000 Kč

DLAHA PROTRUZNÍ PROTI CHRÁPÁNÍ – 3 900 Kč

DLAHA OCHRANNÁ PRO SPORTOVCE – 3 300 Kč

Administrativní výkony

LÉČEBNÝ PLÁN OŠETŘENÍ NAD RÁMEC ZDRAV. POJIŠTĚNÍ – 500  Kč  

  • Na základě anamnézy a diagnostických zjištění vyhotovení léčebného plánu včetně alternativ ošetření a celková cenová kalkulace a možnosti financování. Tento bude pacientovi odeslán emailem a do aplikace iklient, kde si bude moci rozhodnout o následném léčebném postupu. V případě realizace léčebného plánu bude tato položka odečtena z celkových nákladů

ODŠKODNĚNÍ ZA ČASOVOU ZTRÁTU – 500 Kč ZA KAŽDOU ZAPOČATOU HODINU

  • Odškodnění v případě absence na objednané návštěvě bez vážného důvodu a omluvy nejpozději 2 dny předem telefonicky, SMS zprávou nebo emailem