Ceník

Výkony hrazené pojišťovnami

DVAKRÁT ROČNĚ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

DIGITÁLNÍ RENTGENOLOGICKÉ SNÍMKOVÁNÍ S VYHODNOCENÍM LÉKAŘEM

LOKÁLNÍ ANESTEZIE

DĚTSKÉ CEMENTOVÉ VÝPLNĚ A PREFABRIKOVANÉ KORUNKY

TMAVÉ AMALGÁMOVÉ VÝPLNĚ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ

EXTRAKCE ZUBU

SNÍMATELNÉ NÁHRADY CELKOVÉ A ČÁSTEČNÉ S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY

NĚKTERÉ POJIŠŤOVNY ČÁSTEČNĚ PROPLÁCEJÍ ÚČTENKY ZA DENTÁLNÍ HYGIENU

Výkony hrazené pacienty

Konzervační výkony výplňové

PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 620 Kč   

Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem

ROZŠÍŘENÉ PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 780  Kč  

 • Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem s otevřením rýh preparačními instrumenty při podezření na přítomnost kazu

INFILTRACE AKTIVNÍ NEKAVITOVANÉ KARIÉZNÍ LÉZE APROX. (á  1 MEZIZUBÍ) – 1 470 Kč

 •  V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných mezizubních plošek řídkou pryskyřicí a zastavení zvětšování kazu

INFILTRACE DEMINERALIZOVANÝCH SKVRN VESTIBULÁRNĚ (á 1 ZUB) – 1 470 Kč

 • V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných viditelných plošek řídkou pryskyřicí a korekce estetického defektu.

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – GIC 1 KAPSLE – 690 Kč

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – GIC 2 KAPSLE – 800 Kč

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – DUAL CORE – 950 Kč

ESTETICKÁ VÝPLŇ FOTOKOMPOZITNÍ – MALÝ ROZSAH – 1 100 Kč    

ESTETICKÁ VÝPLŇ FOTOKOMPOZITNÍ – STŘEDNÍ ROZSAH – 1 500 Kč    

ESTETICKÁ VÝPLŇ FOTOKOMPOZITNÍ – VELKÝ ROZSAH – 1 900 Kč

ESTETICKÁ VÝPLŇ VANINIHO STRATIFIKACÍ, OTISKY, SILIKONOVÝ KLÍČ – 3 200 Kč

ESTETICKÁ FASETA KOMPOZITNÍ – 800 Kč

OPRAVA KOMPOZITNÍM MATERIÁLEM – 450 Kč

PROVIZORNÍ VÝPLŇ – CAVIT – 150 Kč

Konzervační výkony endodontické

POVRCHOVÁ ANESTEZIE – 50 Kč

INTRALIGAMENTÁRNÍ ANESTEZIE – 320 Kč

OŠETŘENÍ POD MIKROSKOPEM – 500 Kč

IZOLACE PRACOVNÍHO POLE – OPTRADAM – 350 Kč

GINGIVEKTOMIE VF PROUDEM – 390 Kč

STAVĚNÍ KRVÁCENÍ VISKOSTAT WHITE, RETRAKCE VLÁKNEM – 160 Kč

PÍSKOVÁNÍ HLINÍKEM – 220 Kč    

PREENDODONTICKÁ DOSTAVBA – 780 Kč

CHEMOMECHANICKÉ OPRACOVÁNÍ 1 KOŘENOVÉHO KANÁLKU – 650 Kč

UZ AKTIVACE DESINF. ROZTOKU V KOŘEN. KANÁLKU – 270 Kč    

ODSTRANĚNÍ SMEAR LAYER Z K. K. EDTA 17% 5 MIN. – 270 Kč

PLNĚNÍ 1 KOŘENOVÉHO KANÁLKU – 650 Kč

ČEPOVÁ DOSTAVBA (1 ČEP) – 1 170 Kč

APEXIFIKACE – 1 580 Kč    

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ PŘEKRYTÍ DŘENĚ – BIODENTINE – 1 300 Kč

Dentální hygiena

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DOSPĚLÍ – 900 Kč

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DĚTI – 500 Kč

ÚSTNÍ HYGIENA – PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ – 270  Kč   

KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY – PROFYLAKTICKÁ – 170 Kč    

JEDNONÁVŠTĚVOVÉ ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE – 800 Kč

VÍCENÁVŠTĚVOVÉ ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE (á ČELIST) – 800 Kč

PÍSKOVÁNÍ – SODA BIKARBONA (á 1 ČELIST) – 350 Kč

Chirurgie

ODSTRANĚNÍ STEHŮ – 120 Kč    

ZHOTOVENÍ CBCT (1 ČELIST) – 500 Kč

ZAVEDENÍ FIXTURY NA IMPLANTÁT (OKTAGON), KRYCÍ ŠROUBEK – 12 000 Kč

VHOJOVACÍ VÁLEČEK – 2 000 Kč

OTISKOVACÍ ČLEN – 1 000 Kč

ABUTMENT A KORUNKA – 12 000 Kč

MEZIČLEN MŮSTKU NESENÉHO IMPLANTÁTY – 5 000 Kč

Protetika

Ceny protetických výkonů a výrobků se ještě připravují          

Administrativní výkony

KONZULTACE S LÉKAŘEM PŘED REGISTRACÍ – 500 Kč

 • Zhotovení panoramatického snímku čelistí, intraorálních rentgenových snímků a jejich interpretace, vyšetření úst, zubů a přilehlých anatomických krajin, předběžná konzultace ohledně terapeutických možností před vlastní registrací, finanční rozvaha a dohoda s klientem o dalším léčebném postupu. Dále objednání na výkon (výplňová terapie, ošetření zubních kanálků, fixní a snímatelná protetika, ošetření sliznic a dásní, trhání zubů, implantáty a další)

LÉČEBNÝ PLÁN OŠETŘENÍ NAD RÁMEC ÚHRAD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU – 490  Kč  

 • Na základě anamnézy a diagnostických zjištění vyhotovení léčebného plánu včetně alternativ ošetření a celková cenová kalkulace a možnosti financování. Tento bude pacientovi odeslán emailem a do aplikace iklient, kde si bude moci rozhodnout o následném léčebném postupu. V případě realizace léčebného plánu bude tato položka odečtena z celkových nákladů

VYŽÁDANÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ V ORDINAČNÍ DOBĚ – 350 Kč

 • Pokud není pacient objednán a registrován a vyžaduje okamžité vyšetření lékařem

VYŽÁDANÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ MIMO ORDINAČNÍ DOBU – 450 Kč

 • Pokud není pacient objednán a registrován a vyžaduje okamžité vyšetření lékařem mimo ordinační dobu

VYŠETŘENÍ VYŽÁDANÉ EXTERNÍM ODBORNÍKEM NEBO SPECIALISTOU – 490 Kč

 • Vyšetření pacienta na vyžádání jiným specialistou

VYŽÁDANÁ PORADA, KRÁTKÁ INFORMACE V ORDINAČNÍ DOBĚ – 275 Kč

 • Konzultace a podávání informací nad rámec objednání a běžných výkonů

VYŽÁDANÁ PORADA MIMO ORDINAČNÍ DOBU – 320 Kč

 • Konzultace a podávání informací nad rámec objednání mimo ordinační dobu

KRÁTKÝ ADMINISTRATIVNÍ VÝKON – 150 Kč   

 • Například telefonát nebo potvrzení pro jiného specialistu, zaměstnavatele, recept na léky a podobně

DELŠÍ ADMINISTRATIVNÍ VÝKON – 250 Kč   

 • Například lékařská zpráva, tisk zdravotní dokumentace pro jiného specialistu a podobně

ODŠKODNĚNÍ ZA ČASOVOU ZTRÁTU OPOŽDĚNÝM PŘÍCHODEM  (á 10 MIN) – 165 Kč

 • Odškodnění v případě opožděného příchodu na objednanou návštěvu bez vážného důvodu a omluvy předem

ODŠKODNĚNÍ ZA ČASOVOU ZTRÁTU NEOMLUVENOU ABSENCÍ – 500 Kč

 • Odškodnění v případě absence na objednané návštěvě bez vážného důvodu a omluvy nejpozději 2 dny předem telefonicky, SMS zprávou nebo emailem