Ceník

Výkony plně hrazené pojišťovnami

DVAKRÁT ROČNĚ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

DIGITÁLNÍ RENTGENOLOGICKÉ SNÍMKOVÁNÍ S VYHODNOCENÍM LÉKAŘEM

LOKÁLNÍ ANESTEZIE

DĚTSKÉ CEMENTOVÉ VÝPLNĚ A PREFABRIKOVANÉ KORUNKY

TMAVÉ AMALGÁMOVÉ VÝPLNĚ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ

EXTRAKCE ZUBU

SNÍMATELNÉ NÁHRADY CELKOVÉ A ČÁSTEČNÉ S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY

NĚKTERÉ POJIŠŤOVNY ČÁSTEČNĚ PROPLÁCEJÍ ÚČTENKY ZA DENTÁLNÍ HYGIENU

ZÁKLADNÍ AKUTNÍ OŠETŘENÍ PŘI BOLESTI

Výkony hrazené pacienty

Konzervační výkony výplňové

PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 1 500 Kč   

  • Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem

ROZŠÍŘENÉ PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 1 500  Kč  

  • Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem s otevřením rýh preparačními instrumenty při podezření na přítomnost kazu

INFILTRACE NEKAVITOVANÉ KARIÉZNÍ LÉZE (á  1 MEZIZUBÍ) – 1 500 Kč

  •  V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných mezizubních plošek řídkou pryskyřicí a zastavení zvětšování kazu

INFILTRACE DEMINERALIZOVANÝCH SKVRN (á 1 ZUB) – 1 500 Kč

  • V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných viditelných plošek řídkou pryskyřicí a korekce estetického defektu.

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – GIC 1 KAPSLE – 500 Kč

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – GIC 2 KAPSLE – 1 000 Kč

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – DUAL CORE – 1 500 Kč

ESTETICKÁ VÝPLŇ FOTOKOMPOZITNÍ – MALÝ ROZSAH – 1 500 Kč    

ESTETICKÁ VÝPLŇ FOTOKOMPOZITNÍ – STŘEDNÍ ROZSAH – 2 400 Kč    

ESTETICKÁ VÝPLŇ FOTOKOMPOZITNÍ – VELKÝ ROZSAH – 3 200 Kč

Konzervační výkony endodontické

POVRCHOVÁ ANESTEZIE – 50 Kč

INTRALIGAMENTÁRNÍ ANESTEZIE – 320 Kč

OŠETŘENÍ POD MIKROSKOPEM – 500 Kč

IZOLACE PRACOVNÍHO POLE – OPTRADAM – 350 Kč

GINGIVEKTOMIE VF PROUDEM – 390 Kč

STAVĚNÍ KRVÁCENÍ VISKOSTAT WHITE, RETRAKCE VLÁKNEM – 300 Kč

PÍSKOVÁNÍ HLINÍKEM – 220 Kč    

PREENDODONTICKÁ DOSTAVBA – 2 200 Kč

ENDODONCIE PŘEDNÍHO ZUBU NADSTAND. PROVEDENÍM – 3 350 Kč

ENDODONCIE PREMOLÁRU NADSTAND. PROVEDENÍM – 4 850 Kč

ENDODONCIE MOLÁRU NADSTAND. PROVEDENÍM – 5 810 Kč

CHEMOMECH. OŠETŘENÍ PŘEDNÍHO ZUBU NADSTAND. PROV. – 2 700 Kč

CHEMOMECH. OŠETŘENÍ PREMOLÁRU NADSTAND. PROV. – 3 500 Kč

CHEMOMECH. OŠETŘENÍ MOLÁRU ZUBU NADSTAND. PROV. – 4 250 Kč

PLNĚNÍ PŘEDNÍHO ZUBU NADSTAND. PROVEDENÍM – 1 300 Kč

PLNĚNÍ PREMOLÁRU NADSTAND. PROVEDENÍM – 1 900 Kč

PLNĚNÍ MOLÁRU NADSTAND. PROVEDENÍM – 2 400 Kč

ČEPOVÁ DOSTAVBA (1 ČEP) – 1 500 Kč

ČEPOVÁ DOSTAVBA (2 ČEPY) – 2 100 Kč

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ PŘEKRYTÍ DŘENĚ – BIODENTINE – 1 300 Kč

Dentální hygiena

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DOSPĚLÍ – 1200 Kč

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DĚTI – 700 Kč

ÚSTNÍ HYGIENA – PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ – 300  Kč   

OPAKOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENA DOSPĚLÍ – 1200 Kč    

OPAKOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENA DĚTI – 700 Kč

RECALL DOSPĚLÍ – 1000 Kč

RECALL DĚTI – 600 Kč

DOMÁCÍ BĚLENÍ OPALESCENCE – 5000 Kč

ORDINAČNÍ BĚLENÍ OPALESCENCE – 7000 Kč

PÍSKOVÁNÍ ZUBŮ PŘÍSTROJEM VARIOS COMBI PRO – 800 Kč

Chirurgie, implantologie

ODSTRANĚNÍ STEHŮ – 120 Kč    

ZHOTOVENÍ CBCT (1 ČELIST) – 500 Kč

ZAVEDENÍ FIXTURY NA IMPLANTÁT (OKTAGON) – 12 000 Kč

VHOJOVACÍ VÁLEČEK – 2 000 Kč

OTISKOVACÍ ČLEN – 1 000 Kč

ABUTMENT A KORUNKA IMPLANTÁTU – 12 000 Kč

MEZIČLEN MŮSTKU NESENÉHO IMPLANTÁTY – 5 000 Kč

Protetika

Ceny protetických výkonů a výrobků se ještě připravují          

Administrativní výkony

LÉČEBNÝ PLÁN OŠETŘENÍ NAD RÁMEC ÚHRAD ZDRAV. POJIŠŤOVNOU – 500  Kč  

  • Na základě anamnézy a diagnostických zjištění vyhotovení léčebného plánu včetně alternativ ošetření a celková cenová kalkulace a možnosti financování. Tento bude pacientovi odeslán emailem a do aplikace iklient, kde si bude moci rozhodnout o následném léčebném postupu. V případě realizace léčebného plánu bude tato položka odečtena z celkových nákladů

ODŠKODNĚNÍ ZA ČAS. ZTRÁTU OPOŽDĚNÝM PŘÍCHODEM  (á 10 MIN) – 165 Kč

  • Odškodnění v případě opožděného příchodu na objednanou návštěvu bez vážného důvodu a omluvy předem

ODŠKODNĚNÍ ZA ČASOVOU ZTRÁTU NEOMLUVENOU ABSENCÍ – 500 Kč

  • Odškodnění v případě absence na objednané návštěvě bez vážného důvodu a omluvy nejpozději 2 dny předem telefonicky, SMS zprávou nebo emailem