Ceník

Výkony plně hrazené pojišťovnami

KONZULTACE S LÉKAŘEM

JEDNOU ROČNĚ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA

DIGITÁLNÍ RENTGENOLOGICKÉ SNÍMKOVÁNÍ S VYHODNOCENÍM LÉKAŘEM

LOKÁLNÍ ANESTEZIE INFILTRAČNÍ A SVODNÁ

ZÁKLADNÍ DĚTSKÉ CEMENTOVÉ VÝPLNĚ

PLASTICKÉ VÝPLNĚ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ

EXTRAKCE ZUBU PROSTÁ V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ

NĚKTERÉ POJIŠŤOVNY ČÁSTEČNĚ PROPLÁCEJÍ ÚČTENKY ZA DENTÁLNÍ HYGIENU

ZÁKLADNÍ AKUTNÍ OŠETŘENÍ PŘI BOLESTI

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ

Naše partnerské zdravotní pojišťovny, pojištěnci ostatních hradí i výše zmíněné zdravotní výkony

Výkony částečně a plně hrazené pacienty

Konzervační výkony výplňové

PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 1 700 Kč   

  • Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem

ROZŠÍŘENÉ PEČETĚNÍ FISURY (á 1 ZUB) – 2 300  Kč  

  • Profylaktické zalití hlubokých rýh u kazivého chrupu a zabránění zkažení zubu v místech obtížně přístupných čištění kartáčkem s otevřením rýh preparačními instrumenty při podezření na přítomnost kazu

INFILTRACE NEKAVITOVANÉ KARIÉZNÍ LÉZE (á  1 MEZIZUBÍ) – 2 300 Kč

  •  V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných mezizubních plošek řídkou pryskyřicí a zastavení zvětšování kazu

INFILTRACE DEMINERALIZOVANÝCH SKVRN (á 1 ZUB) – 2 300 Kč

  • V indikovaných případech napuštění počínajících odvápněných viditelných plošek řídkou pryskyřicí a korekce estetického defektu.

DLOUHODOBĚ PROVIZORNÍ VÝPLŇ – 1 400 Kč

ESTETICKÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ MALÉHO ROZSAHU – 2 300 Kč    

ESTETICKÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ STŘEDNÍHO ROZSAHU – 2 900 Kč

ESTETICKÁ FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ VELKÉHO ROZSAHU – 3 900 Kč

FOTOKOMPOZITNÍ VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU – 1 700 Kč

PŘÍPLATEK ZA OŠETŘENÍ DÍTĚTE V SEDACI – 1 900 Kč

PŘÍPLATEK ZA OŠETŘENÍ S RAJSKÝM PLYNEM – 1 200 Kč

Konzervační výkony endodontické

PREENDO A STROJ. ČIŠTĚNÍ KANÁLKŮ PŘEDNÍHO ZUBU – 5 750 Kč

PREENDO A STROJ. ČIŠTĚNÍ KANÁLKŮ TŘENOVÉHO ZUBU – 6 900 Kč

PREENDO A STROJ. ČIŠTĚNÍ KANÁLKŮ STOLIČKY – 7 500 Kč

PLNĚNÍ PŘEDNÍHO ZUBU VERTIKÁLNÍ KONDENZACÍ – 1 200 Kč

PLNĚNÍ TŘENOVÉHO ZUBU VERTIKÁLNÍ KONDENZACÍ – 1 750 Kč

PLNĚNÍ STOLIČKY VERTIKÁLNÍ KONDENZACÍ – 2 300 Kč

ČEPOVÁ DOSTAVBA (1 ČEP) – 2 200 Kč

ČEPOVÁ DOSTAVBA (KAŽDÝ DALŠÍ ČEP) – 500 Kč

PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ PŘEKRYTÍ DŘENĚ – 1 300 Kč

REENDO – DOPLATEK – 2 250 Kč

Dentální hygiena

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DOSPĚLÍ – 1 750 Kč

VSTUPNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA DĚTI – 1 400 Kč

ÚSTNÍ HYGIENA – INSTRUKTÁŽ S POMŮCKAMI – OD 150  Kč   

OPAKOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENA DOSPĚLÍ – 1 750 Kč    

OPAKOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENA DĚTI – 1 400 Kč

RECALL DOSPĚLÍ – 1 400 Kč

RECALL DĚTI – 900 Kč

DOMÁCÍ BĚLENÍ ZUBŮ S NOSIČI NA MÍRU – 7 800 Kč

KOMBINOVANÉ ORDINAČNÍ A DOMÁCÍ BĚLENÍ ZUBŮ – 11 800 Kč

ČIŠTĚNÍ SKVRN PÍSKOVÁNÍM ZUBŮ – 1 100 Kč

Chirurgie, implantologie

EXTRAKCE PROSTÁ V NADSTANDARD. PROVEDENÍ – 2 000 Kč

EXTRAKCE CHIRURGICKÁ V NADSTANDARD. PROVEDENÍ – 3 000 Kč

RESEKCE KOŘENOVÉHO HROTU – 4 000 Kč

PREPROTETICKÁ CHIRURGIE BEZ DOSYPU KOSTI – 6 000 Kč

PREPROTETICKÁ CHIRURGIE S DOSYPEM KOSTI – 12 000 Kč

MIKROCHIRURGIE MĚKKÝCH TKÁNÍ – 3 000 Kč

ZHOTOVENÍ 3D SNÍMKU – 450 Kč

ZAVEDENÍ FIXTURY NA IMPLANTÁT (OKTAGON) – 10 000 Kč

ABUTMENT A KORUNKA IMPLANTÁTU – 15 000 Kč

MEZIČLEN MŮSTKU NESENÉHO IMPLANTÁTY – 7 000 Kč

DOSYP KOSTI PRO IMPLANTÁT TECHNIKOU SINUS LIFT – 20 000 Kč

ROZTLAČENÍ KOSTI PRO IMPLANTÁT TECH. BONE SPLIT – 20 000 Kč

Protetika

KORUNKA KERAMICKÁ LITHIUMDISILIKÁTOVÁ EMAX – 11 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ KORUNKA EMAX VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 8 500 Kč

KORUNKA KERAMICKÁ ZIRKONOXIDOVÁ VRSTVENÁ – 10 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ KORUNKA ZIRKONOX. VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 7 500 Kč

KORUNKA CELOANATOMICKÁ FRÉZOVANÁ – 9 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ KORUNKA FRÉZOVANÁ VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 6 500 Kč

KORUNKA METALOKERAMICKÁ – 9 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ KORUNKA METALOKER. VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 6 500 Kč

KRYCÍ KORUNKA – 1 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ KRYCÍ KORUNKA VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 600 Kč

KORUNKA HALLOVÉ – 1 750 Kč

TŘÍČLENNÝ MŮSTEK KERAM. VRSTVENÝ S MEZIČLENEM – 20 000 Kč

KAŽDÝ DALŠÍ PILÍŘOVÝ ČLEN MŮSTKU KER. VRST. – 7 500 Kč

KAŽDÝ DALŠÍ MEZIČLEN MŮSTKU KER. VRST. – 4 000 Kč

TŘÍČLENNÝ MŮSTEK KERAM. CELOANATOMICKÝ S MEZIČL. – 17 000 Kč

KAŽDÝ DALŠÍ PILÍŘOVÝ ČLEN MŮSTKU KERAM. CELOANAT. – 6 500 Kč

KAŽDÝ DALŠÍ MEZIČLEN MŮSTKU KERAM. CELOANAT. – 3 000 Kč

.TŘÍČLENNÝ MŮSTEK METALOKERAMICKÝ S MEZIČL. – 17 000 Kč

KAŽDÝ DALŠÍ PILÍŘOVÝ ČLEN MŮSTKU METALOKERAM. – 6 500 Kč

TŘÍČLENNÝ MŮSTEK KRYCÍ – 2 500 Kč

KAŽDÝ DALŠÍ ČLEN MŮSTKU KRYCÍHO – 600 Kč

PROVIZORNÍ KORUNKA – 3 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ PROVIZORNÍ KORUNKA VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 2 500 Kč

ONLAY KERAMICKÁ EMAX – 10 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ ONLAY KERAM. EMAX VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 7 500 Kč

ONLAY KOMPOZITNÍ – 9 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ ONLAY KOMPOZITNÍ VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 6 500 Kč

ESTETICKÁ FAZETA KERAMICKÁ EMAX – 10 500 Kč

KAŽDÁ DALŠÍ FAZETA KERAM. EMAX VE STEJNÉ NÁVŠTĚVĚ – 6 500 Kč

ADHEZIVNÍ MŮSTEK – 11 500 Kč

LEPENÍ JINDE ZHOTOVENÉ KORUNKY – 2 000 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ NADSTANDARD. – 13 000 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ NADSTANDARD. – 13 000 Kč

CELKOVÁ SNÍM. NÁHRADA HOR. I DOL. SPOLEČNĚ – 15 000 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ IMEDIÁTNÍ – 12 AŽ 15 000 Kč

CELKOVÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ IMEDIÁTNÍ – 12 AŽ 15 000 Kč

CELK. SNÍM. NÁHRADA HOR. I DOL. IMED. SPOLEČNĚ – 18 AŽ 22 000 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ DEFLEX – 15 000 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ DEFLEX – 15 000 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍM. NÁHR. HOR. I DOL. DEFLEX SPOLEČNĚ – 20 000 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA HORNÍ SKELETOVÁ – 15 000 Kč

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA DOLNÍ SKELETOVÁ – 15 000 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHR. HOR. I DOL. SKELETOVÁ SPOLEČNĚ – 20 000 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA HORNÍ IMEDIÁTNÍ – 13 000 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA DOLNÍ IMEDIÁTNÍ – 13 000 Kč

ČÁST. SNÍM. NÁHRADA HOR. I DOL. IMED. SPOLEČNĚ – 17 000 Kč

CELK. SNÍM. NÁHR. HORNÍ A ČÁST. SNÍM. NÁHR. DOLNÍ – 18 000 Kč

CELK. SNÍM. NÁHR. DOLNÍ A ČÁST. SNÍM. NÁHR. HORNÍ – 18 000 Kč

CELK. SNÍM. NÁHR. HOR. A ČÁST. SN. NÁHR. DOL. IMEDIÁTNÍ – 20 000 Kč

CELK. SNÍM. NÁHR. DOL. A ČÁST. SN. NÁHR. HOR. IMEDIÁTNÍ – 20 000 Kč

DLAHA NA ZVÝŚENÍ SKUSU – 4 000 Kč

DLAHA PROTI BRUXISMU – 3 000 Kč

DLAHA PROTRUZNÍ PROTI CHRÁPÁNÍ – 5 000 Kč

DLAHA OCHRANNÁ PRO SPORTOVCE – 4 500 Kč

Administrativní výkony

LÉČEBNÝ PLÁN OŠETŘENÍ NAD RÁMEC ZDRAV. POJIŠTĚNÍ – 500  Kč  

  • Na základě anamnézy a diagnostických zjištění vyhotovení léčebného plánu včetně alternativ ošetření a celková cenová kalkulace a možnosti financování. Tento bude pacientovi odeslán emailem a do aplikace iklient, kde si bude moci rozhodnout o následném léčebném postupu. V případě realizace léčebného plánu bude tato položka odečtena z celkových nákladů

ODŠKODNĚNÍ ZA ČAS. ZTRÁTU ZA KAŽDOU PŮLHODINU – 500 Kč

  • Odškodnění za prostoj ordinace v případě absence na potvrzené objednané návštěvě bez vážného důvodu a omluvy nejpozději 2 dny předem SMS zprávou nebo emailem

Akceptujeme magnetickéčipové a bezkontaktní karty od karetních asociací jako jsou Visa, Mastercard, JCB, Diners Club, China UnionPay nebo American Express. Přijímáme i zaměstnanecké karty Edenred Benefits

.