Projektová studie: čtyři ordinace

Na světě je předběžná studie budoucího prostorového uspořádání naší kliniky v bývalé lékárně na Mírovém náměstí. Počítá se čtyřmi ordinacemi, ve kterých se budou střídat čtyři zubní lékaři a dvě dentální hygienistky. Studie prochází nyní připomínkováním zástupců města, spolupracovníků a dalších odborníků před finálním projektem a přestavbou.  Na snímku studie klientské části kliniky.